Algemene voorwaarden

1. Inschrijven en opzeggen
Inschrijven vindt plaats door een inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of op te sturen. Inschrijven is mogelijk per half cursusjaar (vóór 1 september en vóór 1 maart). Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van het halve cursusjaar (vóór 1 september en vóór 1 maart).

2. Verhindering
Het verzuim van lessen door de leerling geeft geen recht op terugbetaling van lesgeld. Verzuimde lessen worden niet ingehaald.

3. Lesvormen
Er kan gekozen worden uit de volgende lesvormen (wekelijks):
– Individueel (20 of 30 min. per les)
– Groepsles (15 min. per leerling, minimaal 30 min. per les)

4. Tarieven cursusjaar 2017/2018 (inclusief BTW)
Voor leerlingen tot 21 jaar:

– Individueel 20 min. €269,- per 6 mnd.
– Individueel 30 min. €352,- per 6 mnd.
– Groepsles €269,- per 6 mnd.

Voor leerlingen vanaf 21 jaar:

– 1 maal per week €500,- per 6 mnd.
– 1 maal per 2 weken €300,- per 6 mnd.

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Een factuur wordt hiervoor per e-mail toegezonden (1e factuur september  en 2e factuur maart)

5. Restitutie
Het cursusjaar omvat 34 lessen. Wanneer de leerling meer dan 3 lessen per cursusjaar mist door ziekte of verzuim van de docent vindt restitutie van het lesgeld plaats vanaf de 4e verzuimde les.

6. Vakanties & vrije dagen cursusjaar 2017/2018

Herfstvakantie 16 en 17 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie 12 en 13 februari
Pasen 2 en 3 april
Vrije dagen 30 april en 1 mei
Pinksteren 21 en 22 mei
Zomervakantie vanaf 2 juli

 

WordPress Themes